معاون خدمات شهری شهرداری تهران: به علت نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان گاندی آتش‌سوزی بزرگ جلوه می‌کرد. به نقل از خبرگزاری ایسنا، حسین …

در دوسالانه معماری امسال در ونیز/ایتالیا، تمرکز بر روی کامپوزیت‌های زیستی بود. یک ماده پایدار برای پروفایل‌های پشتیبانی و گره‌های اتصال که …

X